Kvinnojourer

De lokala kvinnojourerna

Sex lokala kvinnojourer

 

De lokala kvinnojourerna i Kafountine, Sehdiou, Kolda, Bignona, Oussouye och Zigunichor arbetar ideellt, både dag och natt för att stötta kvinnor och barn som blivit utsatta för våld och våldtäkt.

 

Det finns ett skyddat boende, Centret Kullimaaroo, som tyvärr riskerar att läggas ner pga av ingen ekonomi.

 

 

Kvinnocentret Kullimaaroo - den enda lokal kvinnojouren med kontinuerligt skyddat boende för kvinnor och barn.

Men deras uppdrag är svårt och riskfyllt.

De arbetar i ett konfliktområde där våldet kan eskalera när som helst. Ibland är det långt till de mest avlägsna byarna och det finns inga pengar till transporter.

 

De senaste månaderna

Under en period av sex månader har kvinnojourerna dokumenterat nästan hundra fall av våld och ju fler kvinnor och barn de hjälper desto fler vänder sig till dem för stöd och hjälp.

 

Kvinnojourernas ideella engagemang ger kvinnor och flickor hopp om en självständig framtid fri från våld och förtryck.

 

Du kan göra skillnad genom att stötta kvinnojourernas arbete i Senegal. Behovet av ekonomiska medel till Akutfonden är stort.

 

Genom att bidra kan du hjälpa en våldsutsatt kvinna eller ett barn på landsbygden i södra Senegal att få tillgång till skyddat boende, samtalsstöd, läkarvård och juridiskt stöd vid en polisanmälan.

 

Copyright @ Acting4Change