Om oss...

Om Aktufonden och Acting 4 Change

Acting 4 Change har ett pågående utvecklingsarbete i södra Senegal där föreningen stöttar uppbyggnaden av lokala kvinnojourer. Delar av utvecklingsarbetet finansieras av Forum Syd men Acting 4 Change bidrar också till att bygga upp ekonomiskt stöd till kvinnojourerna i form av en akutfond så att kvinnor och barn som blir utsatta för våld och våldtäkt ska få sjukvård, juridiskt och ekonomiskt stöd.

 

 

Acting 4 Changes utvecklingsarbete i Sverige heter Bygga broar och är ett arbetssätt och en modell för hur yrkesverksamma inom framförallt förskola, skola och socialtjänst kan arbeta för att stärka barn och ungas rättigheter, främja integration och förebygga hedersrelaterat våld. Bygga broar finansieras av länsstyrelserna och enskilda kommuner och pågår för närvarande i Västra Hisingen, Angered, Halmstad, Lund och Hörby.

 

Läs mer på www.acting4change.org

 

Insamlingsarbetet via Akutfonden stöttas av enskilda individer som brinner för allas rätt att leva ett liv fritt från våld. Vi driver hemsidan anordnar olika insamlingsaktiviter.

 

Vill du vara med och bidra med en insamlingsaktivitet?

Kontakta

Kerstin Kristensen

Mobil/SMS: 0709-323883 eller mejl: kerstin @ kvinnofrid.nu

Acting 4 Change

  • bedriver utvecklings- och förändringsarbete lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
  • arbetet är förankrat i demokrati och mänskliga rättigheter.
  • vill motverka diskriminering och utanförskap, bidra till ett jämställt och hållbart samhälle fritt från våld och mobilisera människors egen kraft på gräsrotsnivå i civilsamhället.

Acting 4 Change driver också ”Raggsockor för Syrien” och annan biståndsverksamhet i Jordanien riktad till familjer och barn på flykt från Syrien och Irak – men också till fattiga jordanska familjer.

 

I samarbete med Agape foundation har föreningen medverkat till att tonvis med mat, kläder och sjukvårdsartiklar har kunnat delas ut till familjer på flykt.

Copyright @ Acting4Change