Utbildning

Utbildning - Erfarenhetsutbyte

Utbildningstillfälle i Zigunichor.

 

Tack vare stöd från Forum Syd har kvinnojourerna i södra Senegal fått en grundläggande utbildning i kön, makt och våld, förhållningssätt och bemötande samt hot- och riskbedömningar.

 

Utgångspunkten har varit den svenska modellen för kvinnojoursverksamhet.

 

Uppföljningar har gjorts där kvinnorna har fått ökade kunskaper om nätverks-byggande, kommunikation, nationella lagar och internationella konventioner.

 

Önskemålen inför framtiden är framförallt att värva fler ideellt arbetande kvinnor till kvinnojourerna. Dessutom kunna träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och kunskap med varandra.

 

Kvinnorna vill genomföra lokala workshops i regionen för att mobilisera lokalbefolkningen och religiösa ledare i kampen mot våldet.

 

 

Copyright @ Acting4Change